Formacja kapłańska

Marek J. UglorzChrześcijańska metamorfoza
Tadeusz KonikUrząd duchowny w Księgach Wyznaniowych Luteranizmu
Tadeusz KonikSzkic Kaznodziei

Kapłaństwo pojmują ... nie jako służbę Słowa i podawanie innym sakramentów, lecz jako służbę spełniania ofiary...

Jeśliby zaś kapłaństwo czy urząd kapłański rozumiano jako służbę Słowa, bez trudności nazwalibyśmy ten urząd kapłański sakramentem...

Jeżeliby urząd kapłański w ten sposób pojmowano, to nie zawahalibyśmy się i nakładania rąk [wyświęcenia - święceń kapłańskich] nazwać sakramentem. Kościół ma bowiem polecenie ustanawiać sługi, polecenie, które powinno nam być najmilszym, ponieważ wiemy, że Bóg tę służbę pochwala, wspiera ją i w służbie tej jest obecny.

Obrona Wyznania Augsburskiego - Artykuł XIII.