ks. dr Andrzej Buzek: Historia Kościoła
Zarys historyczny Kościoła Luterańskiego na Białorusi od zarania Reformacji aż do czasów obecnych
Ksiądz Samuel Dambrowski