Ryszard Borski - Tadeusz Konik - Maciej Lis
Kościół w paragrafach


projekty, studia, dyskusje


Strony tytułowe i Słowo wstępne
Ryszard Borski - W drodze ku lepszemu prawu kościelnemu
Ryszard Borski - Zasadnicze Prawo Wewnętrzne KEA w RP - projekt
Tadeusz Konik - Kościół w paragrafach
Tadeusz Konik - Prawo Wewnętrzne KEA w RP - projekt
Maciej Lis - W kierunku "profesjonalnego" konsystorza?
- - - - - - - - - Zamiast zakończenia