ks. Manfred Uglorz

Życie chrześcijanina w krzyż Chrystusa wpisane

ks. Manfred Uglorz

Wcielony (od Betlejem do Golgoty)

ks. Manfred Uglorz

Ukrzyżowany Król przychodzącego Królestwa Bożego

ks. Manfred Uglorz

Tajemnica mądrości krzyża Chrystusowego

ks. Manfred Uglorz

Sługa i Nauczyciel w posługiwaniu bliźniemu

ks. Manfred Uglorz

Modlitwa i o modlitwie na drodze na Golgotę