Modlitwa i o modlitwie na drodze na Golgotę

Wstańcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie (Łk 22,46)

1. Aby uwielbiony został Ojciec

Ojcze! Nadeszła godzina; uwielbij Syna swego, aby Syn uwielbił ciebie; (...). Objawiłem imię twoje ludziom, których mi dałeś ze świata; twoimi byli i mnie ich dałeś, i strzegli słowa twojego” (J 17,1.6).

2. Aby zachowani zostali uczniowie Jego

Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, żeby was przesiać, jak pszenicę. Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja, a ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich” (Łk 22,31.32).

3. Aby spełniła się wola Boża

I padłszy na kolana modlił się, mówiąc: Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie: wszakże nie moja, lecz twoja wola niech się stanie. I ukazał mu się anioł z nieba, umacniając go. I w śmiertelnym boju jeszcze gorliwiej się modlił; i był pot jego jak krople krwi, spływające na ziemię” (Łk 22,41b-44).

4. Aby uczniowie modlili się

I wrócił do uczniów, i zastał ich śpiących i mówił do Piotra: Tak to nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie; duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe” (Mt 26,40.46).

5. Aby odpuszczone zostały grzechy

A gdy przybyli na miejsce, zwane Trupią Czaszką, ukrzyżowali go tam (...). A Jezus rzekł: Ojcze odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią” (Łk 23,33.34).

6. Aby spełniona została ofiara

A była już mniej więcej godzina szósta, i ciemność zalegała całą ziemię aż do godziny dziewiątej (...). A około dziewiątej godziny zawołał Jezus donośnym głosem: Eli, Eli, lamma sabachtani! Co znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? (...) Gdy zaćmiło się słońce (...), Jezus zawoławszy wielkim głosem, rzekł: Ojcze, w ręce twoje polecam ducha mego. I powiedziawszy to skonał” (Łk 23,44; Mt 27,46; Łk 23,45.46).


ks. Manfred Uglorz