Tytuł
Tadeusz Konik: O cel katechizacji, czyli czemu jest religia...