Tadeusz Konik
Przestrzeń między tymi zdjęciami wypełniona jest nie tylko ilością lat, ale tez mnogością spraw, zdarzeń, wspomnień... Jak w życiu każdego człowieka dzieli się to na dzieciństwo, młodość, droga wieku dojrzałego w nurtach służby, życia w rodzinie, daru przyjaźni...
Właściciel serwera
z lat piękna i młodości.
Pięknieje ustawicznie.
A młodość?
- jest restaurowana.
Oto efekt
restaurowania
młodości -
mnie się podoba...
a Wam?