Teologia

i

ambona

ISSN 1508-2113

Wydawca:

Stowarzyszenie Księży i Katechetów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

ul. Górnośląska 1

43-460 Wisła

kontakt:

ks. Tadeusz Konik
Plac Kościelny 8
43-400 Cieszyn

telefon +48-600-434-699

e-mail: tk@silesnet.pl

Numer 1(1) 1991, Spis treści

Artykuły
Ks. Manfred Uglorz: Krzyż i  śmierć Jezusa Chrystusa w teologii Marcina Lutra
Ewa i Henryk Orzyszkowie Muzyka czasu pasyjnego
Materiały
Ks. Ryszard Janik Szkice kazań na niedziele pasyjne
Modlitwy Pasyjne
Śladami Krzyża
Wiadomości i sprawozdania
Synod - refleksje zamiast sprawozdania
Bielsko - Zarysowane zadania
Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan w Bielsku-Białej
Pytania, polemiki, dyskusje
Ks. Tadeusz Konik Małżeńskie kłopoty Ekumenii i Ekumenizmu
Zamiast recenzji
Z tradycji kulturowych Wisły


Druk. Tompol Orzesze, nakład: 600 egz. (wyczerpany)


Dotychczas wydane numery:

1(1) 1991

2(2) 1991

3(3) 1991

1(4) 1992

1-4(5-8) 1993

1(9)1994

10 1995

11 1996

12 1997

13 1997

14 1997

15 1997

16 1997

17 1997

18 1998

19 1998

20 1999

21 1999

Inne publikacje