Teologia

i

ambona

ISSN 1508-2113

Wydawca:

Stowarzyszenie Księży i Katechetów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

ul. Górnośląska 1

43-460 Wisła

kontakt:

ks. Tadeusz Konik
Plac Kościelny 8
43-400 Cieszyn

telefon +48-600-434-699

e-mail: tk@silesnet.pl

Numer 16 1997, Spis treści

Artykuły
ks. Andrzej Hauptman O prawdzie Krzyża i o miłości...
ks. Manfred Uglorz Zbawcze znaczenie śmierci Jezusa według formuły yper Corpus Paulinum 
ks. Marek Jerzy Uglorz Kazanie o krzyżu mocą i mądrością Bożą według apostoła Pawła
Kornelia Pilch Chrystus przebłaganiem za nasze grzechy
ks. Marek Jerzy Uglorz Śmierć Jezusa według Listu do Hebrajczyków
ks. Manfred Uglorz Teologia krzyża ks. Marcina Lutra
Materiały
ks. Marek Jerzy Uglorz Dekalog - mądrość objawiona, cz. 3.
Materiały homiletyczne na niedziele półrocza Kościoła od 18. do ostatniej niedzieli po Trójcy Św. i Pamiątkę Reformacji


Druk. Siemiński, nakład: 300 egz.


Dotychczas wydane numery:

1(1) 1991

2(2) 1991

3(3) 1991

1(4) 1992

1-4(5-8) 1993

1(9)1994

10 1995

11 1996

12 1997

13 1997

14 1997

15 1997

16 1997

17 1997

18 1998

19 1998

20 1999

21 1999

Inne publikacje