Teologia

i

ambona

ISSN 1508-2113

Wydawca:

Stowarzyszenie Księży i Katechetów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

ul. Górnośląska 1

43-460 Wisła

kontakt:

ks. Tadeusz Konik
Plac Kościelny 8
43-400 Cieszyn

telefon +48-600-434-699

e-mail: tk@silesnet.pl

Numer 17 1997, Spis treści

Artykuły
ks. Marek Jerzy Uglorz Na jakiego Boga czekamy?
ks. Tadeusz Szurman O przyszłość bez balastu
ks. Edwin Pech Zwiastowanie o Bożym Narodzeniu w spuściźnie ks. dra Marcina Lutra
ks. Tadeusz Konik Dokument o usprawiedliwieniu: nowa jakość - stare problemy
Materiały
ks. Marek Jerzy Uglorz Dekalog - mądrość objawiona, cz. 4.
Materiały homiletyczne na niedziele i święta Adwentu i Bożego Narodzenia po Dzień Starego Roku


Druk. Siemiński, nakład: 300 egz.


Dotychczas wydane numery:

1(1) 1991

2(2) 1991

3(3) 1991

1(4) 1992

1-4(5-8) 1993

1(9)1994

10 1995

11 1996

12 1997

13 1997

14 1997

15 1997

16 1997

17 1997

18 1998

19 1998

20 1999

21 1999

Inne publikacje