Teologia

i

ambona

ISSN 1508-2113

Wydawca:

Stowarzyszenie Księży i Katechetów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

ul. Górnośląska 1

43-460 Wisła

kontakt:

ks. Tadeusz Konik
Plac Kościelny 8
43-400 Cieszyn

telefon +48-600-434-699

e-mail: tk@silesnet.pl

Numer 19 1998, Spis treści

Artykuły
bp Jacek Jezierski Sakrament Ołtarza w Katechizmach i Artykułach Szmalkaldzkich Marcina Lutra
ks. Marek Jerzy Uglorz Urząd Duchowny w świadectwie Nowego Testamentu
Ofiarowanie ciała - o transplantacji w perspektywie teologicznej
Materiały
Materiały homiletyczne na niedziele i święta czasu pasyjnego.


Druk. Siemiński, nakład: 300 egz.


Dotychczas wydane numery:

1(1) 1991

2(2) 1991

3(3) 1991

1(4) 1992

1-4(5-8) 1993

1(9)1994

10 1995

11 1996

12 1997

13 1997

14 1997

15 1997

16 1997

17 1997

18 1998

19 1998

20 1999

21 1999

Inne publikacje