Teologia

i

ambona

ISSN 1508-2113

Wydawca:

Stowarzyszenie Księży i Katechetów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

ul. Górnośląska 1

43-460 Wisła

kontakt:

ks. Tadeusz Konik
Plac Kościelny 8
43-400 Cieszyn

telefon +48-600-434-699

e-mail: tk@silesnet.pl

Numer 2(2) 1991, Spis treści

Artykuły
Ks. Piotr Janik Misyjne znaczenie luterańskiej nauki o usprawiedliwieniu przez wiarę
Ks. Piotr Szarek:  Luteranizm i ekumenizm
Materiały
Ks. Marek Jerzy Uglorz Rozważania o Kościele. Szkice katechetyczne dla młodzieży szkół średnich

-

Modlitwy
Wiadomości i sprawozdania
Nidzica: ...kościół, plebania to ich dom...
Pytania, polemiki, dyskusje
Jerzy Slawik Patriotyzm a Królestwo Boże


Druk. Tompol Orzesze, nakład: 600 egz. (wyczerpany)


Dotychczas wydane numery:

1(1) 1991

2(2) 1991

3(3) 1991

1(4) 1992

1-4(5-8) 1993

1(9)1994

10 1995

11 1996

12 1997

13 1997

14 1997

15 1997

16 1997

17 1997

18 1998

19 1998

20 1999

21 1999

Inne publikacje