Teologia

i

ambona

ISSN 1508-2113

Wydawca:

Stowarzyszenie Księży i Katechetów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

ul. Górnośląska 1

43-460 Wisła

kontakt:

ks. Tadeusz Konik
Plac Kościelny 8
43-400 Cieszyn

telefon +48-600-434-699

e-mail: tk@silesnet.pl

Numer 21 1999, Spis treści

Artykuły i dokumenty
Halina Uglorz Cuda Jezusa w katechezie
Ks. Robert Opala Rozwój nauki o istocie Wieczerzy Pańskiej od czasów apostolskich po Reformację
Ks. Marek J. Uglorz Uwagi egzegetyczno-teologiczne do terminu nowonarodzenie
tekst
Ks. Sławomir Fonfara Grzech oddala, spowiedź zbliża do Boga - aplikacja katechetyczna Psalmu 51
Statut Stowarzyszenia Księży i Katechetów Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej
Materiały
Materiały homiletyczne na okres wielkanocny

Druk. Siemiński, nakład: 300 egz.


Dotychczas wydane numery:

1(1) 1991

2(2) 1991

3(3) 1991

1(4) 1992

1-4(5-8) 1993

1(9)1994

10 1995

11 1996

12 1997

13 1997

14 1997

15 1997

16 1997

17 1997

18 1998

19 1998

20 1999

21 1999

Inne publikacje