Teologia

i

ambona

ISSN 1508-2113

Wydawca:

Stowarzyszenie Księży i Katechetów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

ul. Górnośląska 1

43-460 Wisła

kontakt:

ks. Tadeusz Konik
Plac Kościelny 8
43-400 Cieszyn

telefon +48-600-434-699

e-mail: tk@silesnet.pl

Numer 3(3) 1991, Spis treści

Artykuły
Ks. Manfred Uglorz: Albert Schweitzer - teolog i filozof
Dr Marcin Walter: Działalność lekarska A. Schweitzera
Ewa Bocek-Orzyszek: Albert Schweitzer
Ks. Jan Badura: Obrazki z dzieciństwa i młodości ks. Alberta Schweitzera
Materiały
"Słyszałem krzyk mojego ludu..." - Posłanie Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej
Statut Światowej Federacji Luterańskiej
Ks. Marek Jerzy Uglorz Czas młodości Kościoła - materiały katechetyczne
Wiadomości i sprawozdania
Istotne dni Kościoła.
Massmedia
Z prac Komisji Liturgicznej
Pytania, polemiki, dyskusje
Ks. Ryszard Borski Ocena ekumenicznego charakteru podręczników teologii ewangelickiej


Druk. Tompol Orzesze, nakład: 1000 egz.


Dotychczas wydane numery:

1(1) 1991

2(2) 1991

3(3) 1991

1(4) 1992

1-4(5-8) 1993

1(9)1994

10 1995

11 1996

12 1997

13 1997

14 1997

15 1997

16 1997

17 1997

18 1998

19 1998

20 1999

21 1999

Inne publikacje