Teologia

i

ambona

ISSN 1508-2113

Wydawca:

Stowarzyszenie Księży i Katechetów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

ul. Górnośląska 1

43-460 Wisła

kontakt:

ks. Tadeusz Konik
Plac Kościelny 8
43-400 Cieszyn

telefon +48-600-434-699

e-mail: tk@silesnet.pl

Numer 1(4) 1992, Spis treści

Artykuły
Ks. Ryszard Bogusz Potrzeba (konieczność) katechizacji dorosłych
Ks. Włodzimierz Nast Sposoby i formacji katechizacji dorosłych
Ks. Tadeusz Konik Biblijny i konfesyjny wymiar katechizacji dorosłych
Ks. Stanisław Dorda Polski Kościół Ewangelicko-Augsburski na Obczyźnie
Ryszard Kazimierz Lewański Udział Reformacji w rozwoju kultury polskiej
Materiały
Modlitwy na Adwent i Boże Narodzenie
Tematy godzin biblijnych
Krzyż Chrystusa w naszym życiu - dni skupienia dla młodzieży
Sprawy i ludzie
Powrót Michejdy
Wieczory muzyczne w Katowicach
Pytania, polemiki, dyskusje
dr Barbara Poloczkowa O herbie Wisły
Ks. Manfred Uglorz "Wykład słów twoich oświeca, daje rozum prostaczkom" (Psalm 119, 130) Wprowadzenie do dyskusji na temat programu obchodów dwutysięcznej rocznicy wcielenia Syna Bożego


Druk. Ośrodek Wydawniczy "Augustana", nakład: 500 egz.


Dotychczas wydane numery:

1(1) 1991

2(2) 1991

3(3) 1991

1(4) 1992

1-4(5-8) 1993

1(9)1994

10 1995

11 1996

12 1997

13 1997

14 1997

15 1997

16 1997

17 1997

18 1998

19 1998

20 1999

21 1999

Inne publikacje