Teologia

i

ambona

ISSN 1508-2113

Wydawca:

Stowarzyszenie Księży i Katechetów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

ul. Górnośląska 1

43-460 Wisła

kontakt:

ks. Tadeusz Konik
Plac Kościelny 8
43-400 Cieszyn

telefon +48-600-434-699

e-mail: tk@silesnet.pl

Numer 1-4(5-8) 1993, Spis treści

Artykuły
Bogusław Milerski Ontologiczne interpretacja Pawła Tilicha
Zatroskany człowiek - antropologia Pawła Tilicha
Curiculum vitae Pawła Tilicha
ks. Roman Mikler Biblia i jej interpretacja w ujęciu Dynamiki wiary Pawła Tilicha
ks. Ryszard Borski Misyjne powołanie księdza w aspekcie systematycznym
ks. Tadeusz Makula Nauczanie kościelne w Austrii
ks. Tadeusz Konik Wiara i modlitwa
ks. Jan Kozieł Duszpasterz wobec śmierci
ks. Piotr Szarek Chrześcijańskie zwiastowanie wobec tajemnicy wieczności
ks. Roman Milker Ewangelik - Informator Diecezjalny


Druk. Siemiński, nakład: 300 egz.


Dotychczas wydane numery:

1(1) 1991

2(2) 1991

3(3) 1991

1(4) 1992

1-4(5-8) 1993

1(9)1994

10 1995

11 1996

12 1997

13 1997

14 1997

15 1997

16 1997

17 1997

18 1998

19 1998

20 1999

21 1999

Inne publikacje