Teologia

i

ambona

ISSN 1508-2113

Wydawca:

Stowarzyszenie Księży i Katechetów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

ul. Górnośląska 1

43-460 Wisła

kontakt:

ks. Tadeusz Konik
Plac Kościelny 8
43-400 Cieszyn

telefon +48-600-434-699

e-mail: tk@silesnet.pl


"Teologia i ambona" to pismo naukowe, powołane oraz prowadzone w latach 1991 - 1999 przez  Stowarzyszenie Księży i Katechetów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

Zainteresowania tematyczne pisma pozostają w kręgu teologii luteranizmu, biblistyki, dyscyplin systematycznych oraz teologii ekumenicznej. Krąg autorów nie jest ograniczony wyznaniowo. Jako ubogacenie odczuwamy podejmowanie zagadnień teologii luteranizmu przez teologów innych wyznań chrześcijańskich.

Pismo zawiera artykuły i dokumenty teologiczne oraz materiały, zwłaszcza homiletyczne i katechetyczne. To "teoretyczno-praktyczne" ukierunkowanie zasygnalizowane jest już w tytule - "Teologia i ambona" - jednak ambona, chociaż sugeruje kaznodziejskie orientacje, nie jest wyznacznikiem programowego ograniczenia do zagadnień homiletyki.

Po ukazaniu się 21 numeru pisma, wydawnictwo dalszych stało się niestety niemożliwe z powodów finansowych.


Dotychczas wydane numery:

1(1) 1991

2(2) 1991

3(3) 1991

1(4) 1992

1-4(5-8) 1993

1(9)1994

10 1995

11 1996

12 1997

13 1997

14 1997

15 1997

16 1997

17 1997

18 1998

19 1998

20 1999

21 1999

Inne publikacje